Jahilasketiirus on võimalik laskespordi huvilistel harjutada jahirelva käsitlemist ja võtta osa lasketreeningutest.
  • Treenida instruktori juhendamisel.
  • Võtta osa jahilasketiirus toimuvatest võistlustest.
  • Nautida ala harrastajate sõbralikku seltskonda.
  • Täita suurulukiküti laskenorme liikuvale metssea siluetile.